Uddevalla BF  2018.04.09 parnr=7 Lars-Erik Moberg - Andrzej Luczynski 4/16 +25 57% hcpDiff=-0.53
Spelförare N-E : 6 11 12 13 15  17 19 20 23 24 +1+7+4+2+1 +7+0+5+2-7 = +22 66%
Utspel N-E   : 7 8 9 10 22 -6+1-6+6+5 = 0 50%
Spelförare S-W : 1 4 5 14 18 +3-7+1+4+1 = +2 53%
Utspel S-W   : 2 3 16 21 +7-6+2-2 = +1 52%

Källa till denna statistik är hämtat från denna PBN-fil.