Uddevalla BF  2021.09.12 parnr=15 Peter Johansson - Erik Franzén  11/30 +32 53% hcpDiff=-0.84
Spelförare N-E : 4 12 16 18 22  31 38 +4-6-7+5+0 -6-7 = -17 41%
Utspel N-E   : 2 3 9 13 15  17 19 23 24 29  32 36 37 39 +3+14-8+5+11 +12-4+14-8+14 -3-11+1+5 = +45 61%
Spelförare S-W : 5 6 7 8 14  20 21 27 28 30  34 35 +10+5+4-7+1 -1+10-9-1-4 -6+14 = +16 55%
Utspel S-W   : 1 10 11 25 26  33 40 41 42 -8+14-9+14+0 -11-9-3+0 = -12 45%
HP-snitt N-E på 42 brickor: 9.69hp
HP-snitt S-W pa 42 brickor: 10.71hp

Källa till denna statistik är hämtat från denna PBN-fil.