Uddevalla BF  2019.06.01 parnr=80 Laila Barone - Kent Larsson    25/50 -5 50% hcpDiff=0.65
Spelförare N-E : 11 12 15 17 19  26 31 38 +13-21+7-7-7 -15+1-10 = -39 40%
Utspel N-E   : 1 4 9 10 34  36 +0+21-9+7+0 -12 = +7 52%
Spelförare S-W : 3 6 14 16 18  21 22 27 28 32  35 37 39 41 +16+6-9-6+8 -9+6+2+23-13 +13-18+19+7 = +45 57%
Utspel S-W   : 2 5 7 8 13  20 23 24 25 29  30 33 42 +23+1-9+0-16 +11-7-12-4-15 +2-3-2 = -31 45%

Källa till denna statistik är hämtat från denna PBN-fil.