Uddevalla BF  2019.05.13 parnr=15 Kjell Berg - Kent Larsson     5/20 +36 58% hcpDiff=-0.23
Spelförare N-E : 2 3 11 13 21  22 +0-7+8+0+2 -2 = +1 51%
Utspel N-E   : 4 8 14 15 18  23 24 -1-4-3+3+5 -2-2 = -4 47%
Spelförare S-W : 1 7 10 16 17  20 -1+6+4+7+5 +4 = +25 73%
Utspel S-W   : 5 6 9 12 19 +8+4+1+5-4 = +14 66%

Källa till denna statistik är hämtat från denna PBN-fil.