Uddevalla BF  2022.08.22 parnr=6 Leif Karlsson - Per-Olof Kallio   2/11 +16 58% hcpDiff=-0.53

Spelförare N-E : 5 15 -1+3 = +2 63%
Utspel N-E   : 17 21 +0+3 = +3 69%
HP-snitt N-E på 23 brickor: 9.91hp


Spelförare S-W : 4 9 10 11 12  14 19 20 23 24 -2+2-4+1+1 +1-2+4+1+3 = +5 56%
Utspel S-W   : 1 2 6 7 8  13 16 18 22 +2-2-2-1+3 +3+2+0+2 = +7 60%
HP-snitt S-W pa 23 brickor: 11.87hp

7570 hcp=24.3 11754 hcp=30.7 hcpSkilln=-6.4
Snittrank för startfältet : 29.0
Källa till denna statistik är hämtat från denna PBN-fil.