Uddevalla BF  2022.06.12 parnr=2 Benny Olsson - Roger Nyman      3/7 +16.6 53% hcpDiff=-0.9
Spelförare N-E : 7 10 17 18 20 -2+0+2+0+1 = +1 55%
Utspel N-E   : 3 5 19 23 -1+2+0+2 = +3 69%
Spelförare S-W : 4 6 9 12 21  22 -1-2+2+0+1 +1 = +1 54%
Utspel S-W   : 1 2 8 11 24 -2+2-2+2+2 = +2 60%
HP-snitt N-E på 20 brickor: 10.95hp
HP-snitt S-W pa 20 brickor: 9.45hp

Källa till denna statistik är hämtat från denna PBN-fil.