Uddevalla BF  2018.05.12 parnr=26 Leif Andréasson - Daniel Salomonsson 2/43 +160 59% hcpDiff=0.36
Spelförare N-E : 7 8 12 14 16  18 24 34 35 42 -3-5+19+20+2 -1+16+9+19-15 = +61 65%
Utspel N-E   : 1 4 15 20 21  25 30 37 -20-16-10+11+2 -6+13-6 = -32 40%
Spelförare S-W : 2 3 5 11 13  17 19 23 26 27  31 32 39 -12+5+9+13+12 +14+6+9+4+4 +2+6+19 = +91 68%
Utspel S-W   : 6 9 10 22 28  29 33 36 38 40  41 +12-10+15+17+14 +19-8-7-11-2 +1 = +40 59%

Källa till denna statistik är hämtat från denna PBN-fil.