Uddevalla BF  2019.08.19 parnr=14 Thomas Englund - Kenneth Gadd   12/17 -15 46% hcpDiff=0.36
Spelförare N-E : 6 12 13 16 17  18 21 -2-1-4-5+2 +5+0 = -5 45%
Utspel N-E   : 5 9 11 19 -7-5-3+7 = -8 36%
Spelförare S-W : 1 2 3 4 8  10 14 15 20 22 +1-7+0+6-1 +1+0+1-7+7 = +1 51%
Utspel S-W   : 7 23 24 +0-6+3 = -3 43%

Källa till denna statistik är hämtat från denna PBN-fil.