Uddevalla BF  2019.12.28 parnr=20 Olle Olsson - Leif Martinsson   3/23 +70 58% hcpDiff=-0.12
Spelförare N-E : 8 9 10 14 15  17 19 21 24 25  26 27 31 32 33  37 41 42 +8+9+4+1-1 -4+6-1+5+2 +9-8+6-10+7 +9+3-3 = +42 62%
Utspel N-E   : 4 12 13 16 28  29 34 38 45 +2-3+4-2+3 +10+9-1-7 = +15 58%
Spelförare S-W : 1 3 5 6 11  18 20 23 30 35  43 44 +9+10+6+10-6 -6-8-1+0+6 +10-4 = +26 61%
Utspel S-W   : 2 7 22 36 46 -2-3-1-5-5 = -16 34%
HP-snitt N-E på 44 brickor: 10.95hp
HP-snitt S-W pa 44 brickor: 10.39hp

Källa till denna statistik är hämtat från denna PBN-fil.