Uddevalla BF  2019.10.28 parnr=10 Olle Olsson - Leif Martinsson   4/20 +57 62% hcpDiff=-0.75
Spelförare N-E : 3 6 10 13 20  21 +5+9+0+3-8 +6 = +15 64%
Utspel N-E   : 1 2 4 5 9  16 +9-2+1+9+4 -5 = +16 65%
Spelförare S-W : 7 8 11 14 15  17 19 22 24 +1+0-2+6-3 +7+3+8+7 = +27 67%
Utspel S-W   : 12 18 23 -6-4+9 = -1 48%

Källa till denna statistik är hämtat från denna PBN-fil.