Uddevalla BF  2022.12.05 parnr=3 Tomas Erlandsson - Jörgen Kinhult  3/12 +15 56% hcpDiff=-0.61

Spelförare N-E : 1 2 8 11 13  17 23 +2+3-5-2+3 -5-1 = -5 43%
Utspel N-E   : 3 5 15 18 22 +4+3+5+5-5 = +12 74%
HP-snitt N-E på 24 brickor: 10.42hp


Spelförare S-W : 10 14 20 21 24 +4+2-4-5+5 = +2 54%
Utspel S-W   : 4 6 7 9 12  16 19 +5+0+5-5-2 +5-2 = +6 59%
HP-snitt S-W pa 24 brickor: 10.25hp

Vi dubblade: 5 +3 = +3

9923 Tomas Erlandsson hcp=31.4 7453 Jörgen Kinhult hcp=31.4 hcpSkilln=0.0
Snittrank för startfältet : 28.0
Källa till denna statistik är hämtat från denna PBN-fil.