Uddevalla BF  2019.10.03 parnr=5 Tomas Erlandsson - Jörgen Kinhult 10/17 utanHcp=5 +15 54% hcpDiff=-0.19
Spelförare N-E : 4 6 8 9 10 -2+6+4-1+7 = +14 70%
Utspel N-E   : 1 3 7 11 12  13 17 19 21 +6-2-1+7-3 +5+1-5+1 = +9 57%
Spelförare S-W : 2 5 15 16 -1-6-7+0 = -14 25%
Utspel S-W   : 14 18 20 22 -2+1+5+2 = +6 61%

Källa till denna statistik är hämtat från denna PBN-fil.