Uddevalla BF  2020.02.10 parnr=19 Bo Lindbergh - Everth Andersson  9/20 +3 51% hcpDiff=0.11
Spelförare N-E : 6 11 17 19 22  23 -2+4+5-2-6 +8 = +7 56%
Utspel N-E   : 3 4 8 9 10  12 14 15 18 24 +1+1+0+0+3 -9-4+6+6+9 = +13 57%
Spelförare S-W : 2 7 13 16 20 +1-3+2-9+4 = -5 44%
Utspel S-W   : 1 21 -8+1 = -7 31%
HP-snitt N-E på 23 brickor: 9.57hp
HP-snitt S-W pa 23 brickor: 9.96hp

Källa till denna statistik är hämtat från denna PBN-fil.