Uddevalla BF  2021.09.10 parnr=16 Maria Grönkvist - Catharina Ahlesved 7/18 +11 53% hcpDiff=-0.59
Spelförare N-E : 4 6 16 19 22 +8-5-1+8+7 = +17 71%
Utspel N-E   : 1 3 10 11 12  17 -7-8-3+1-6 +4 = -19 30%
Spelförare S-W : 5 8 9 15 18  20 21 23 24 +2+8+3+8-5 -4+5-6+3 = +14 60%
Utspel S-W   : 2 7 13 14 +1+4-4-2 = -1 48%
HP-snitt N-E på 24 brickor: 10.13hp
HP-snitt S-W pa 24 brickor: 11.08hp

Källa till denna statistik är hämtat från denna PBN-fil.