Uddevalla BF  2018.07.04 parnr=6 Alf Grünhut - Inga-Lill Fransson  9/15 -4.4 48% hcpDiff=-0.76
Spelförare N-E : 2 6 7 16 17  22 +0+2-2-1-5 -2 = -8 39%
Utspel N-E   : 1 5 8 9 13  19 20 23 +0-1-4-3-2 +1+3+6 = 0 50%
Spelförare S-W : 3 4 14 15 +4+0-4+1 = +1 52%
Utspel S-W   : 10 18 21 24 +6-3+6-6 = +3 56%

Källa till denna statistik är hämtat från denna PBN-fil.