Uddevalla BF  2021.09.11 parnr=76 Ingegerd Lundgren - Ulla Ridderstad 25/30 -53.3 46% hcpDiff=0.03
Spelförare N-E : 6 9 14 16 18  20 25 31 37 42 -11-14+10-3+2 +5-6+9+6-1 = -3 49%
Utspel N-E   : 3 4 8 11 23  24 27 30 32 38  39 -10+6-14+0+14 +0-4-12-8+7 +3 = -18 44%
Spelförare S-W : 1 2 10 19 21  22 26 28 29 33  34 36 -2+5-2-6+6 +13-10.7-4-4.6-10 +10+3 = -2.3 49%
Utspel S-W   : 5 7 12 13 15  17 35 40 41 -14-4-2+0+6 -3-14+0+1 = -30 38%
HP-snitt N-E på 42 brickor: 9.83hp
HP-snitt S-W pa 42 brickor: 10.31hp

Källa till denna statistik är hämtat från denna PBN-fil.