Uddevalla BF  2019.12.09 parnr=5 Lars-Göran Larsson - Rolf Bäck   1/14 +53 67% hcpDiff=-1.15
Spelförare N-E : 1 5 21 +6+6+2 = +14 89%
Utspel N-E   : 2 9 17 19 22 +5+5+0-1+6 = +15 75%
Spelförare S-W : 6 7 8 10 11  13 14 15 16 23 +3+2+4+2-3 +6-6+3+5+2 = +18 65%
Utspel S-W   : 3 4 12 18 20  24 -2+3+1+0+6 -2 = +6 58%
HP-snitt N-E på 24 brickor: 8.92hp
HP-snitt S-W pa 24 brickor: 10.38hp

Källa till denna statistik är hämtat från denna PBN-fil.