Uddevalla BF  2021.09.10 parnr=12 Benny Olsson - Roger Nyman     1/18 +68 66% hcpDiff=-1.81
Spelförare N-E : 3 6 13 14 -7-8+4+2 = -9 36%
Utspel N-E   : 1 4 8 10 16  18 19 23 +2+4+7+7+1 +5+6+1 = +33 76%
Spelförare S-W : 5 7 11 17 21  22 +2+4+6+8+8 +7 = +35 86%
Utspel S-W   : 2 9 12 15 20  24 -2+5+5+4+0 -3 = +9 59%
HP-snitt N-E på 24 brickor: 9.21hp
HP-snitt S-W pa 24 brickor: 10.08hp

Källa till denna statistik är hämtat från denna PBN-fil.