Uddevalla BF  2019.06.01 parnr=11 Pär Ol-Mårs - Tore Stormo     7/50 +225 61% hcpDiff=-1.64
Spelförare N-E : 5 7 17 29 30  32 +20+9+12-1+14 +14 = +68 74%
Utspel N-E   : 4 8 9 11 12  15 36 37 +0+24-5+12-12 +0-12+10 = +17 54%
Spelförare S-W : 1 10 13 14 19  26 27 28 33 34  35 39 -6-7+14-9-7 +12+12+12+15-3 +13+22 = +68 62%
Utspel S-W   : 2 3 6 16 18  20 21 22 23 24  25 31 41 42 +19-16-4+16+15 -24+9-6+22+14 -13+13+6+23 = +74 61%

Källa till denna statistik är hämtat från denna PBN-fil.