Uddevalla BF  2019.06.01 parnr=71 Björn Wenander - Ingvar Grahn   18/50 +57 53% hcpDiff=-0.87
Spelförare N-E : 4 5 13 17 25  29 35 39 40 -21-16+14-7+7 -1+3-14-19 = -54 38%
Utspel N-E   : 9 10 11 12 18  22 36 37 -18+7+12+16+0 -14-12+21 = +12 53%
Spelförare S-W : 1 14 15 19 21  24 26 27 31 32  33 38 -13-9+22+20+7 +8-4+4+21-13 +21+14 = +78 64%
Utspel S-W   : 2 3 6 7 8  16 20 23 28 30  34 41 42 -8-16+24-9+0 +16-1+11-12+24 +5-23+10 = +21 53%

Källa till denna statistik är hämtat från denna PBN-fil.