Uddevalla BF  2021.09.11 parnr=10 Göran Selldén - Roger Andersson  6/30 +66.2 55% hcpDiff=-0.87
Spelförare N-E : 1 2 4 6 10  11 15 19 20 23  25 28 32 +13-8+0+6-10 +0+1-6-4+12 +4+12+9 = +29 58%
Utspel N-E   : 7 8 21 22 33  36 39 +3-7+7+3+10 -3+3 = +16 58%
Spelförare S-W : 3 9 12 13 17  30 31 34 38 41 +10+14+2+0+3 -12-1-4+10-14 = +8 53%
Utspel S-W   : 5 14 16 18 24  26 27 29 35 37  40 42 +13+2+3-13+11 -13.9+14-6.9+4+7 -12+5 = +13.2 54%
HP-snitt N-E på 42 brickor: 10.52hp
HP-snitt S-W pa 42 brickor: 10.33hp

Källa till denna statistik är hämtat från denna PBN-fil.