Uddevalla BF  2019.02.28 parnr=14 Agneta Oppenstam - Håkan Nilsson  3/27 +51 58% hcpDiff=0.08
Spelförare N-E : 4 7 10 11 13  21 22 +12-11+11+8+6 +10-4 = +32 69%
Utspel N-E   : 8 12 17 24 -5-9+10-9 = -13 36%
Spelförare S-W : 2 3 5 6 15  16 18 20 23 -10+1+8+10-10 +6+3+12-7 = +13 56%
Utspel S-W   : 1 9 14 19 -3+8+4+10 = +19 70%

Källa till denna statistik är hämtat från denna PBN-fil.