Uddevalla BF  2022.09.29 parnr=11 Tommy Grääs - Per Ivarsson    10/12 utanHcp=5 +3 51% hcpDiff=0.35

Spelförare N-E : 2 12 14 20 21  24 -1+5-1+0-1 +1 = +3 55%
Utspel N-E   : 6 7 8 11 16  17 18 19 +5-2+0-4+5 +2-5+5 = +6 58%
HP-snitt N-E på 24 brickor: 8.92hp


Spelförare S-W : 3 5 10 +5-2-1 = +2 57%
Utspel S-W   : 1 4 9 13 15  22 23 -3+5-5-4+5 -2-4 = -8 39%
HP-snitt S-W pa 24 brickor: 10.96hp

2886 Tommy Grääs hcp=18.9 26016 Per Ivarsson hcp=18.9 hcpSkilln=0.0
Snittrank för startfältet : 32.0
Källa till denna statistik är hämtat från denna PBN-fil.