Uddevalla BF  2022.07.06 parnr=3 Tommy Grääs - Henrik Fryklund    6/19 +12 53% hcpDiff=0.43
Spelförare N-E : 5 7 12 14 15  17 +7+5+8+8-2 +3 = +29 80%
Utspel N-E   : 1 19 23 24 -2-3-4-4 = -13 30%
Spelförare S-W : 8 9 18 20 21  22 +5-6-6-5+4 +3 = -5 45%
Utspel S-W   : 2 6 10 11 13  16 +5+5-8-4+8 -6 = 0 50%
HP-snitt N-E på 22 brickor: 11.59hp
HP-snitt S-W pa 22 brickor: 9.0hp

Källa till denna statistik är hämtat från denna PBN-fil.