UddevallaBF 2023-10-30 DolfBergman-BertilSamuelsson  6/9 utanHcp= -4.6 47% hcpDiff=0.08

Spelförare N-E : 8 10 12 13 16  18 19 24 -1+2-1-3+1 -3-1+1 = -5 40%
Utspel N-E   : 14 15 22 +3+1+2 = +6 83%
HP-snitt N-E på 21 brickor: 8.9hp


Spelförare S-W : 1 2 7 11 17  20 23 +3-2-3+2+1 +1-2 = 0 50%
Utspel S-W   : 3 9 21 -3+0-2 = -5 22%
HP-snitt S-W pa 21 brickor: 11.57hp

1618 Dolf Bergman hcp=38.1 20277 Bertil Samuelsson hcp=26.6 hcpSkilln=11.5
Snitthandicapp för startfältet : 29.0
Källa till denna statistik är hämtat från denna PBN-fil.