UddevallaBF 2023-10-02 DolfBergman-BertilSamuelsson 7/11 -5 48% hcpDiff=0.05

Spelförare N-E : 4 6 14 16 17 +4+2-4-4-4 = -6 35%
Utspel N-E   : 7 9 19 +3-1-1 = +1 54%
HP-snitt N-E på 23 brickor: 10.78hp


Spelförare S-W : 1 2 5 8 10  23 24 +0+0-3+4+3 +0+3 = +7 63%
Utspel S-W   : 3 11 12 13 15  18 20 22 -1-2-2-4-2 -3+3+0 = -11 33%
HP-snitt S-W pa 23 brickor: 10.0hp

1618 Dolf Bergman hcp=38.1 20277 Bertil Samuelsson hcp=26.6 hcpSkilln=11.5
Snittrank för startfältet : 29.0
Källa till denna statistik är hämtat från denna PBN-fil.