Uddevalla BF  2021.09.12 parnr=71 Michael Lemborn - Eva Gunnarsson 27/30 -75 44% hcpDiff=-0.03
Spelförare N-E : 4 7 18 20 24  29 37 +4+1+5-1+4 -5-1 = +7 54%
Utspel N-E   : 1 2 3 8 13  15 26 28 31 33  36 39 +4-11+1-14-5 +4-12-7+6+4 +10+5 = -15 46%
Spelförare S-W : 10 12 14 17 19  21 23 30 32 34  35 +10-6-12-2+4 -4+7+4+3-6 -11 = -13 46%
Utspel S-W   : 5 6 9 11 16  22 25 27 38 40  41 42 -2-5+0-6-2 -6-13-4-7-14 +11-6 = -54 34%
HP-snitt N-E på 42 brickor: 9.76hp
HP-snitt S-W pa 42 brickor: 9.55hp

Källa till denna statistik är hämtat från denna PBN-fil.