Uddevalla BF  2019.12.28 parnr=9 Agneta Oppenstam - Håkan Nilsson  8/23 +34.6 54% hcpDiff=0.4
Spelförare N-E : 4 14 23 31 39  41 42 44 45 46 -7+7+5+6-10 +3+6+7-7-1 = +9 55%
Utspel N-E   : 9 10 11 13 15  16 21 24 27 29  38 40 -3+6+6-1+10 -2+10-5+0-6 +6+10 = +31 63%
Spelförare S-W : 2 3 7 8 12  19 22 26 28 30  36 43 -10-2+3-1+8 +8+1-3-5+9 +10-2 = +16 57%
Utspel S-W   : 1 5 6 20 25  32 33 34 35 37 -5-6-10-10+7 +10-2+4-6-5 = -23 39%
HP-snitt N-E på 44 brickor: 9.98hp
HP-snitt S-W pa 44 brickor: 9.73hp

Källa till denna statistik är hämtat från denna PBN-fil.