UddevallaBF 2024-01-08 AnnaEk-JohanWedeen 1/14 utanHcp= +31.8 60% hcpDiff=-0.25

Spelförare N-E : 2 4 8 11 12  13 17 18 20 23 +0-4-4+6+2 +0+5.8+1+2-4 = +4.8 54%
Utspel N-E   : 15 16 22 +4-2+0 = +2 56%
HP-snitt N-E på 24 brickor: 11.29hp


Spelförare S-W : 3 5 6 7 9  10 19 21 24 +2-4-1+2+6 +6+0+6-2 = +15 64%
Utspel S-W   : 1 14 +4+6 = +10 92%
HP-snitt S-W pa 24 brickor: 10.13hp

59578 Anna Ek hcp=14.9 1166 Johan Wedeen hcp=8.3 hcpSkilln=6.6
Snitthandicapp för startfältet : 26.0
Källa till denna statistik är hämtat från denna PBN-fil.