Vanersborg  Betalda i förväg 2022-10-05
Allan Ericsson     10792 betalt 220831 550kr-50 -50 -50 =kvar400kr  gamla betaln
Anders Dellien     7117 betalt 220523 550kr-50 =kvar500kr
Andreas Jonsson    88312 betalt 211222 550kr-50 =kvar500kr
Andrzej Luczynski   81105 betalt 220831 550kr-50 -50 -50 -50 -50 =kvar300kr  gamla betaln
Anki Olofsson     1889 betalt 200119 550kr-50 -50 -50 -50 -50 -50 =kvar250kr
Ann Löfberg      31651 betalt 211011 550kr-50 =kvar500kr
Ann-Christin Johansson 46161 betalt 191230 550kr-50 -50 =kvar450kr
Anne-Marie Staszewski 43565 betalt 200219 550kr-50 -50 -50 -50 =kvar350kr  gamla betaln
Arne Cederlund     +5  betalt 220330 550kr-50 =kvar500kr
Arne Cederlund     201357betalt 220406 550kr-50 =kvar500kr
Arne Cederlund     201359betalt 220413 550kr-50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 =kvar150kr
Barbro Gustafson    88324 betalt 211117 550kr-50 -50 -50 -50 -50 =kvar300kr
Bengt Karlsson     36130 betalt 220711 550kr-50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 =kvar200kr  gamla betaln
Bengt Olsson      36127 betalt 220103 550kr-50 -50 -50 =kvar400kr
Bengt R Olsson     36131 betalt 220523 550kr-50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 =kvar50kr
Bengt-Åke Svensson   84918 betalt 221003 550kr-50 =kvar500kr  gamla betaln
Berit Ericsson     40007 betalt 191127 550kr-50 =kvar500kr
Berit Sundberg     30197 betalt 191120 550kr-50 -50 -50 -50 =kvar350kr
Birgitta Eriksson   85956 betalt 211117 550kr-50 -50 -50 -50 =kvar350kr  gamla betaln
Birgitta Lindqvist   11400 betalt 191120 550kr-50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 =kvar50kr
Birgitta Wilhelmsson  17196 betalt 220803 550kr-50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 =kvar150kr  gamla betaln
Björn Skagerstam    35703 betalt 220926 550kr-50 -50 -50 =kvar400kr  gamla betaln
Bo Annerbratt     65300 betalt 220518 550kr-50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 =kvar200kr  gamla betaln
Bo Lindbergh      7416 betalt 211208 550kr-50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 =kvar100kr  gamla betaln
Bror Andersson     1752 betalt 221005 550kr-50 =kvar500kr  gamla betaln
Carina Halvorsen    91477 betalt 211101 550kr-50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 =kvar100kr
Christer Olofsson   11368 betalt 220221 550kr-50 -50 -50 -50 -50 =kvar300kr
Curt Sjölin      15066 betalt 220808 550kr-50 -50 =kvar450kr
Dennis Karlsson    46247 betalt 220627 550kr-50 -50 =kvar450kr
Eivor Delin      93998 betalt 220928 550kr-50 -50 =kvar450kr  gamla betaln
Elsa Persson      11278 betalt 200119 550kr-50 -50 =kvar450kr
Eva-Britt Gustafsson  59678 betalt 191202 550kr-50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 =kvar50kr
Galina Nilsson     29991 betalt 200102 550kr-50 =kvar500kr
Gullan Johansson    88326 betalt 200311 550kr-50 =kvar500kr  gamla betaln
Gun Johansson     94006 betalt 220718 550kr-50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 =kvar50kr  gamla betaln
Gunilla Hogedal    31448 betalt 220620 550kr-50 -50 -50 -50 =kvar350kr  gamla betaln
Gunilla Liljekvist   951  betalt 220817 550kr-50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 =kvar100kr  gamla betaln
Gunilla Socha     94016 betalt 220504 550kr-50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 =kvar150kr  gamla betaln
Gurli Lindén      88330 betalt 220629 550kr-50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 =kvar150kr  gamla betaln
Göran Lindberg     42348 betalt 210927 550kr-50 =kvar500kr
Hans Nodby       50039 betalt 220711 550kr-50 -50 -50 -50 -50 =kvar300kr
Henrik Fryklund    82649 betalt 200130 550kr-50 =kvar500kr
Ingemar Johansson   51590 betalt 221003 550kr-50 +0 =kvar450kr  gamla betaln
Inger Bråberg     201583betalt 220706 550kr-50 -50 -50 -50 -50 =kvar300kr
Inger Gustafsson    13682 betalt 220525 550kr-50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 =kvar200kr
Irén Laang       86441 betalt 220620 550kr-50 -50 =kvar450kr
Jan Odén        35702 betalt 211229 550kr-50 =kvar500kr
Jan-Åke Blixt     10061 betalt 200107 550kr-50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 =kvar200kr
Jesper Stenström    29992 betalt 220815 550kr-50 -50 -50 =kvar400kr  gamla betaln
Johan Jolemark     66775 betalt 220530 550kr-50 -50 -50 -50 -50 -50 =kvar250kr
Kalle Fyhr       33110 betalt 220926 550kr-50 -50 -50 -50 =kvar350kr  gamla betaln
Kent Johansson     3908 betalt 191230 550kr-50 -50 =kvar450kr
Kent Larsson      7660 betalt 210929 550kr-50 =kvar500kr
Kent-Åke Wilhelmsson  28642 betalt 220207 550kr-50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 =kvar50kr
Kerstin Andolf     13684 betalt 200226 550kr-50 =kvar500kr
Kerstin Frendin    83506 betalt 200224 550kr-50 -50 -50 =kvar400kr  gamla betaln
Kerstin Wiberg     20574 betalt 220831 550kr-50 -50 -50 -50 -50 =kvar300kr  gamla betaln
Kjell Berg       13142 betalt 210929 550kr-50 =kvar500kr
Lars Jonsson      66454 betalt 220321 550kr-50 -50 -50 -50 =kvar350kr  gamla betaln
Lars-Erik Larsson   94009 betalt 211208 550kr-50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 =kvar150kr
Lars-Erik Moberg    8593 betalt 220926 550kr-50 =kvar500kr  gamla betaln
Lars-Olof Karlsson   89545 betalt 220627 550kr-50 -50 =kvar450kr
Leif Johansson     11501 betalt 220530 550kr-50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 =kvar200kr
Leif Johansson     201704betalt 221003 550kr-50 =kvar500kr
Lena Mattsson     65302 betalt 220511 550kr-50 -50 -50 -50 -50 -50 =kvar250kr  gamla betaln
Lennart Emanuelsson  68301 betalt 220427 550kr-50 -50 -50 =kvar400kr  gamla betaln
Lennart Isbrand    84919 betalt 211229 550kr-50 -50 -50 -50 =kvar350kr
Lennart Johansson   13145 betalt 220523 550kr-50 -50 =kvar450kr
Lennart Karlsson    2986 betalt 220711 550kr-50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 =kvar150kr  gamla betaln
Lennart Ragnarsson   132  betalt 220207 550kr-50 -50 -50 =kvar400kr
Liv Andersson     4831 betalt 191230 550kr-50 =kvar500kr
Magnus Cassel     41676 betalt 220815 550kr-50 +0 +0 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 =kvar50kr  gamla betaln
Magnus Karlsson    43560 betalt 220530 550kr-50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 =kvar150kr  gamla betaln
Marcus Sandberg    7682 betalt 200107 550kr-50 =kvar500kr
Margareta Bjärkemyr  94005 betalt 200219 550kr-50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 =kvar200kr  gamla betaln
Margaretha Östberg   47383 betalt 220718 550kr-50 -50 -50 -50 -50 =kvar300kr  gamla betaln
Marie Cederlund    85957 betalt 220831 550kr-50 -50 -50 =kvar400kr  gamla betaln
May-Britt Nilsson   59722 betalt 220815 550kr-50 =kvar500kr
Mikael Nyberg     7628 betalt 220516 550kr-50 -50 -50 -50 -50 =kvar300kr
Mimmi Krüger      43562 betalt 220530 550kr-50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 =kvar50kr  gamla betaln
Mimmi Krüger      Norge betalt 210922 550kr-50 =kvar500kr
Mona Larsson      30196 betalt 200127 550kr-50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 =kvar200kr
Mona Lindström     86680 betalt 220713 550kr-50 -50 -50 -50 -50 -50 =kvar250kr  gamla betaln
Mona Lindström     M   betalt 200226 550kr-50 -50 =kvar450kr
Nils Albinsson     65301 betalt 191120 550kr-50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 =kvar50kr
Nils-Gunnar Knutsson  8668 betalt 210908 550kr-50 =kvar500kr
Ole J Jensen      26295 betalt 221003 550kr-50 =kvar500kr  gamla betaln
Patrik Åman      94001 betalt 220718 550kr-50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 =kvar200kr  gamla betaln
Per Ivarsson      26016 betalt 191230 550kr-50 -50 -50 -50 =kvar350kr
Per Magnusson     55622 betalt 220810 550kr-50 +0 -50 +0 +0 +0 =kvar250kr  gamla betaln
Per Åke Sand      43057 betalt 210927 550kr-50 -50 =kvar450kr
Per-Ivar Persson    7624 betalt 200217 550kr-50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 =kvar200kr
Petra Svantesson    15294 betalt 220815 550kr-50 =kvar500kr
Rasmus Gråberg     50617 betalt 220815 550kr-50 =kvar500kr
Rolf Fagerström    7715 betalt 220808 550kr-50 -50 =kvar450kr  gamla betaln
Rosmarie Johansson   W   betalt 220706 550kr-50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 =kvar150kr
Rune Ljungströmmer   85954 betalt 191120 550kr-50 -50 -50 -50 -50 =kvar300kr
Sibylla Tivesten    43629 betalt 220530 550kr-50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 =kvar50kr  gamla betaln
Sonja Björklund    43058 betalt 210927 550kr-50 -50 =kvar450kr
Stefan Stolt      29994 betalt 191125 550kr-50 +0 -50 +0 -50 +0 -50 =kvar200kr
Sven-Erik Karlsson   1760 betalt 220810 550kr-50 -50 -50 -50 -50 -50 =kvar250kr  gamla betaln
Sylve Larsen      11960 betalt 200107 550kr-50 =kvar500kr
Thomas Andersson    38242 betalt 220629 550kr-50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 =kvar100kr
Thomas Axenbratt    10248 betalt 200130 550kr-50 =kvar500kr
Thomas Svanberg    200556betalt 220523 550kr-50 -50 -50 -50 -50 =kvar300kr
Tord Höglund      64037 betalt 220427 550kr-50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 =kvar100kr  gamla betaln
Ulf Halvorsen     3452 betalt 211101 550kr-50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 =kvar100kr
Ulla Hansson      83509 betalt 191120 550kr-50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 =kvar50kr
Ulla Olsson      201577betalt 220620 550kr-50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 =kvar150kr
Ulla-Stina Gustavsson 32099 betalt 220629 550kr-50 -50 -50 -50 -50 =kvar300kr
Vincent Rolandsson   14646 betalt 191125 550kr-50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 =kvar200kr
Vivianne Fransson   88320 betalt 220815 550kr-50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 =kvar50kr  gamla betaln
Wolfgang Kegel     11958 betalt 220822 550kr-50 =kvar500kr
Yngve Lång       37193 betalt 220103 550kr-50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 =kvar50kr
Åke Andersson     91475 betalt 191230 550kr-50 =kvar500kr

Totalt utestående hos 115 medlemmar: 36,850 kr   Se gamla betalningar.

I senaste tävlingen onsdagen 2022-10-05 är det draget 1250 kr från följande 25 medlemmar:
AllanE,AndrzejL,BjörnS,BoA,BoL,BohT,BrorA,EivorD,ElisabethB,GunJ,GunillaL,GunillaS,GurliL,IngerG,KalleF,KerstinW,LarsgunnarA,LenaM,LennartE,MagnusC,MarieC,MonaL,SibyllaT,Sven-ErikK,VivianneF
13 antal par vilket ger intäkt: 2*13*50=1300 kr
Tävlingledaren har spelat gratis     -50 kr
25 st har betalt i förväg: 25*50=    -1250 kr
Kontant betalda:            100 kr

Medlemmar med saldo=0 kr som förut betalat i förväg:
Boh Tivesten      43630 betalt 220530 550kr-50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 =kvar0kr  gamla betaln
Elisabeth Bredberg   35697 betalt 220810 550kr-50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 =kvar0kr  gamla betaln
Irene Svensson     68288 betalt 220207 550kr-50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 =kvar0kr  gamla betaln
Larsgunnar Andersson  20573 betalt 220718 550kr-50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 =kvar0kr  gamla betaln
Rolf Flood       9455 betalt 191120 550kr-50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 =kvar0kr  gamla betaln

Medlemmar som betalt innan saldo=0 kr:

Om det är fel på listan ovan SMS:a 070-54 29092 eller mail:a perwivarsson@gmail.com.