Orust  Betalda i förväg 2023-08-14
(NO) Jan Granstedt   26016 betalt 220808 550kr-50 -50 -50 -50 =kvar350kr
8887          8887 betalt 220808 550kr-50 =kvar500kr
Alf Törmä       17389 betalt 220808 550kr-50 -50 -50 -50 -50 -50 =kvar250kr
Allan Johansson    18392 betalt 220808 550kr-50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 =kvar200kr
Anita Koch       49510 betalt 220815 550kr-50 -50 -50 -50 -50 =kvar300kr
Anna Ek        59578 betalt 220808 550kr-50 -50 -50 -50 -50 -50 =kvar250kr
Arne Andersson     18451 betalt 220815 550kr-50 -50 -50 -50 -50 -50 =kvar250kr
Arne Bauhr       17240 betalt 220808 550kr-50 -50 =kvar450kr
Bengt Hilling     10849 betalt 220815 550kr-50 -50 -50 -50 =kvar350kr
Bengt Lindblom     19041 betalt 220808 550kr-50 =kvar500kr
Bernt Johansson    9164 betalt 220808 550kr-50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 =kvar200kr
Bertil Andersson    79726 betalt 220815 550kr-50 -50 -50 =kvar400kr
Björn Herbo      64404 betalt 230724 550kr-50 =kvar500kr
Britt-Inger Bauhr   17239 betalt 230724 550kr-50 =kvar500kr
Britt-Inger Ryding Johansson63607 betalt 220808 550kr-50 -50 -50 -50 -50 -50 =kvar250kr
Britta Andersson    48464 betalt 230710 550kr-50 -50 -50 =kvar400kr
Börje Johansson    16700 betalt 220808 550kr-50 -50 -50 =kvar400kr
Carl-Eric Gustafsson  49165 betalt 230626 550kr-50 =kvar500kr
Christer Koch     85704 betalt 220815 550kr-50 -50 -50 -50 -50 -50 =kvar250kr
Christian Montgomery  44513 betalt 230717 550kr-50 -50 =kvar450kr
Dan Karlsson      26314 betalt 220808 550kr-50 -50 -50 -50 -50 -50 =kvar250kr
Dolf Bergman      1618 betalt 220808 550kr-50 +0 +0 +0 +0 +0 +0 =kvar200kr
Elisabeth Helsing   93408 betalt 220808 550kr-50 -50 -50 -50 =kvar350kr
Erik Sved       16  betalt 220808 550kr-50 -50 =kvar450kr
Erling Lennartsson   7457 betalt 220808 550kr-50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 =kvar200kr
Eva Glans       8552 betalt 220815 550kr-50 -50 -50 -50 -50 -50 =kvar250kr
Folke Abrahamsson   30998 betalt 230626 550kr-50 -50 -50 =kvar400kr
Frank Lundh      26533 betalt 220808 550kr-50 -50 -50 -50 =kvar350kr
Gull-Britt Sved    5115 betalt 230724 550kr-50 =kvar500kr
Gun Britt Rinderos   66709 betalt 230724 550kr-50 =kvar500kr
Gundel Koch      41700 betalt 220808 550kr-50 -50 -50 -50 -50 -50 =kvar250kr
Gunnel Montgomery   44512 betalt 230717 550kr-50 -50 =kvar450kr
Göran Selldén     4863 betalt 230717 550kr-50 =kvar500kr
Göte Berntsson     92122 betalt 230626 550kr-50 -50 -50 =kvar400kr
Halvard Johnsson    66710 betalt 230724 550kr-50 =kvar500kr
Hans Nodby       50039 betalt 220808 550kr-50 =kvar500kr
Henrik Fryklund    82649 betalt 230710 550kr-50 =kvar500kr
Håkan Nystrand     31846 betalt 230814 550kr-50 =kvar500kr
Ingrid Hasselgren   46966 betalt 220808 550kr-50 -50 -50 -50 -50 -50 =kvar250kr
Ivan Abrahamsson    15144 betalt 220808 550kr-50 -50 -50 -50 -50 -50 =kvar250kr
Jan-Erik Olsson    200928betalt 230626 550kr-50 -50 -50 =kvar400kr
Jim Albertsson     3924 betalt 230710 550kr-50 -50 -50 =kvar400kr
Jonas Ammedalen    80028 betalt 220808 550kr-50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 =kvar200kr
Kalle Aldeborg     3922 betalt 230626 550kr-50 =kvar500kr
Kent Larsson      7660 betalt 220808 550kr-50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 =kvar200kr
Kjell Berg       13142 betalt 220808 550kr-50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 =kvar200kr
Kjell Glans      15295 betalt 230626 550kr-50 =kvar500kr
Kjell Holmgren     10291 betalt 220815 550kr-50 =kvar500kr
Kjell Lidén      48462 betalt 230710 550kr-50 =kvar500kr
Lars Eriksson     66609 betalt 230626 550kr-50 -50 -50 -50 =kvar350kr
Lars Malmkvist     200714betalt 230814 550kr-50 =kvar500kr
Lars Malmkvist     W   betalt 230724 550kr-50 =kvar500kr
Leif Martinsson    7463 betalt 220808 550kr-50 -50 -50 -50 -50 -50 =kvar250kr
Leif Olsson      49269 betalt 230710 550kr-50 -50 -50 =kvar400kr
Lena Höglund      46159 betalt 230710 550kr-50 =kvar500kr
Lena Palmén      200715betalt 230724 550kr-50 =kvar500kr
Lennart Johansson   13145 betalt 230717 550kr-50 -50 =kvar450kr
Marita Gustafsson   200184betalt 230626 550kr-50 =kvar500kr
Martin Karlsson    93698 betalt 220808 550kr-50 -50 -50 =kvar400kr
Michael Koch      27453 betalt 220808 550kr-50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 =kvar200kr
Olle Kimfalk      84905 betalt 220808 550kr-50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 =kvar200kr
Olle Olsson      7472 betalt 220808 550kr-50 -50 -50 -50 -50 -50 =kvar250kr
Otto Berntsson     78315 betalt 220808 550kr-50 -50 -50 -50 -50 =kvar300kr
Paul Öhman       91004 betalt 230626 550kr-50 -50 -50 -50 -50 =kvar300kr
Per Ivarsson      M   betalt 220808 550kr-50 -50 -50 -50 -50 -50 =kvar250kr
Peter Koepke      26865 betalt 230626 550kr-50 -50 -50 -50 -50 =kvar300kr
Roger Andersson    4855 betalt 230710 550kr-50 -50 -50 =kvar400kr
Shirley Persson    25455 betalt 220808 550kr-50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 =kvar200kr
Stefan Andersson    48025 betalt 230626 550kr-50 -50 -50 -50 =kvar350kr
Stefan Lundh      1780 betalt 230710 550kr-50 -50 =kvar450kr
Stig Karlsson     200929betalt 220808 550kr-50 =kvar500kr
Sören Elsborg     43631 betalt 220808 550kr-50 -50 -50 -50 -50 =kvar300kr
Thomas Andersson    38242 betalt 220808 550kr-50 =kvar500kr
Thomas Englund     41642 betalt 220808 550kr-50 -50 -50 -50 -50 -50 =kvar250kr
Tommy Gyllin      13152 betalt 220808 550kr-50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 =kvar200kr
Ulf Schröder      200893betalt 220808 550kr-50 -50 -50 -50 -50 =kvar300kr
Vera Karlsson     200930betalt 220808 550kr-50 -50 -50 -50 -50 =kvar300kr
Yves Ronzier-Joly   87181 betalt 230717 550kr-50 -50 -50 =kvar400kr
Åke Andersson     91475 betalt 230717 550kr-50 =kvar500kr

Totalt utestående hos 79 medlemmar: 29,000 kr   Se gamla betalningar.

I senaste tävlingen måndagen 2023-08-14 är det draget 1850 kr från följande 37 medlemmar:
AlfT,AllanJ,AnitaK,AnnaE,ArneA,BengtH,BerntJ,BertilA,Britt-IngerR,ChristerK,DanK,ErlingL,EvaG,FolkeA,GundelK,HåkanN,IngridH,Jan-ErikO,JonasA,KentL,KjellB,LarsE,LarsM,MartinK,MichaelK,OlleK,OlleO,OttoB,PaulÖ,PerI,PeterK,ShirleyP,StefanA,ThomasE,TommyG,VeraK,YvesR
19 antal par vilket ger intäkt: 2*19*50=1900 kr
Tävlingledaren har spelat gratis     -50 kr
37 st har betalt i förväg: 37*50=    -1850 kr
Kontant betalda:            100 kr

Medlemmar med saldo=0 kr som förut betalat i förväg:

Medlemmar som betalt innan saldo=0 kr:

Om det är fel på listan ovan SMS:a 070-54 29092 eller mail:a perwivarsson@gmail.com.