Orust  Betalda i förväg 2022-08-15
(NO) Jan Granstedt   26016 betalt 220808 550kr-50 =kvar500kr
8887          8887 betalt 220808 550kr-50 =kvar500kr
Alf Törmä       17389 betalt 220808 550kr-50 -50 =kvar450kr
Allan Johansson    18392 betalt 220808 550kr-50 -50 =kvar450kr
Anita Koch       49510 betalt 220815 550kr-50 =kvar500kr
Anna Ek        59578 betalt 220808 550kr-50 -50 =kvar450kr
Arne Andersson     18451 betalt 220815 550kr-50 =kvar500kr
Arne Bauhr       17240 betalt 220808 550kr-50 =kvar500kr
Bengt Hilling     10849 betalt 220815 550kr-50 =kvar500kr
Bengt Lindblom     19041 betalt 220808 550kr-50 =kvar500kr
Bernt Johansson    9164 betalt 220808 550kr-50 -50 =kvar450kr
Bertil Andersson    79726 betalt 220815 550kr-50 =kvar500kr
Britt-Inger Ryding Johansson63607 betalt 220808 550kr-50 -50 =kvar450kr
Börje Johansson    16700 betalt 220808 550kr-50 =kvar500kr
Christer Koch     85704 betalt 220815 550kr-50 =kvar500kr
Dan Karlsson      26314 betalt 220808 550kr-50 -50 =kvar450kr
Dolf Bergman      1618 betalt 220808 550kr-50 +0 =kvar450kr
Elisabeth Helsing   93408 betalt 220808 550kr-50 =kvar500kr
Erik Sved       16  betalt 220808 550kr-50 =kvar500kr
Erling Lennartsson   7457 betalt 220808 550kr-50 -50 =kvar450kr
Eva Glans       8552 betalt 220815 550kr-50 =kvar500kr
Frank Lundh      26533 betalt 220808 550kr-50 =kvar500kr
Gundel Koch      41700 betalt 220808 550kr-50 -50 =kvar450kr
Hans Nodby       50039 betalt 220808 550kr-50 =kvar500kr
Ingrid Hasselgren   46966 betalt 220808 550kr-50 -50 =kvar450kr
Ivan Abrahamsson    15144 betalt 220808 550kr-50 -50 =kvar450kr
Jonas Ammedalen    80028 betalt 220808 550kr-50 -50 =kvar450kr
Kent Larsson      7660 betalt 220808 550kr-50 -50 =kvar450kr
Kjell Berg       13142 betalt 220808 550kr-50 -50 =kvar450kr
Kjell Holmgren     10291 betalt 220815 550kr-50 =kvar500kr
Leif Martinsson    7463 betalt 220808 550kr-50 -50 =kvar450kr
Martin Karlsson    93698 betalt 220808 550kr-50 =kvar500kr
Michael Koch      27453 betalt 220808 550kr-50 -50 =kvar450kr
Olle Kimfalk      84905 betalt 220808 550kr-50 -50 =kvar450kr
Olle Olsson      7472 betalt 220808 550kr-50 -50 =kvar450kr
Otto Berntsson     78315 betalt 220808 550kr-50 -50 =kvar450kr
Per Ivarsson      M   betalt 220808 550kr-50 =kvar500kr
Shirley Persson    25455 betalt 220808 550kr-50 -50 =kvar450kr
Stig Karlsson     200929betalt 220808 550kr-50 =kvar500kr
Sören Elsborg     43631 betalt 220808 550kr-50 -50 =kvar450kr
Thomas Andersson    38242 betalt 220808 550kr-50 =kvar500kr
Thomas Englund     41642 betalt 220808 550kr-50 -50 =kvar450kr
Tommy Gyllin      13152 betalt 220808 550kr-50 -50 =kvar450kr
Ulf Schröder      200893betalt 220808 550kr-50 -50 =kvar450kr
Vera Karlsson     200930betalt 220808 550kr-50 -50 =kvar450kr

Totalt utestående hos 45 medlemmar: 21,250 kr   Se gamla betalningar.

I senaste tävlingen måndagen 2022-08-15 är det draget 1550 kr från följande 31 medlemmar:
AlfT,AllanJ,AnitaK,AnnaE,ArneA,BengtH,BerntJ,BertilA,Britt-IngerR,ChristerK,DanK,ErlingL,EvaG,GundelK,IngridH,IvanA,JonasA,KentL,KjellB,KjellH,LeifM,MichaelK,OlleK,OlleO,OttoB,ShirleyP,SörenE,ThomasE,TommyG,UlfS,VeraK
16 antal par vilket ger intäkt: 2*16*50=1600 kr
Tävlingledaren har spelat gratis     -50 kr
31 st har betalt i förväg: 31*50=    -1550 kr
Kontant betalda:            100 kr

Medlemmar med saldo=0 kr som förut betalat i förväg:

Medlemmar som betalt innan saldo=0 kr:

Om det är fel på listan ovan SMS:a 070-54 29092 eller mail:a perwivarsson@gmail.com.